Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0485-531577 & 077-4678150
  • info@leefvrij.nu
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Door stormen kan het verzekeren duurder worden

Door de steeds extremere weersomstandigheden kan het verzekeren van je huis en auto duurder worden. Verzekeraars moeten namelijk wel voldoende premie ontvangen.

Als we steeds vaker schades oplopen door zware stormen en hagelbuien, moeten verzekeraars de premies van bijvoorbeeld de opstalverzekering en de WA beperkt casco en de WA casco van de autoverzekering wel duurder maken. Er moet bij de verzekeraars namelijk voldoende geld binnenkomen om alle kosten te betalen en om de schade-uitkeringen te verrichten. Af en toe een heftige storm zal het verschil niet maken, maar het wordt anders als de schadelasten steeds verder blijven oplopen.

Een storm die niet te bestempelen is als een zeer zware storm, kan nog steeds schade veroorzaken.​

 

Weinig heftige stormen

Volgens het KNMI heeft Nederland in 2020 tot begin juli nog maar één storm meegemaakt met een windsnelheid van minimaal 10 Beaufort (minimaal 24,5 meter per seconde). In 2019 waren er zelfs geen stormen met een dergelijke kracht. Toch ontstaat er meer schade door storm en heftige hagelbuien. Een storm die niet te bestempelen is als een zeer zware storm, kan nog steeds schade veroorzaken.

Is stormschade aan je huis of auto verzekerd?

Als je huis beschadigd raakt door een storm kun je een claim indienen op de opstalverzekering. Bij schade aan de spullen in jouw huis kun je de inboedelverzekering inschakelen. Verzekeraars hanteren voor stormschade vaak wel een hoog eigen risico. Het gaat bijvoorbeeld om een extra eigen risico van 200 tot 450 euro. Bij schade aan je auto kun je een claim indienen bij de autoverzekeraar, behalve als je alleen verzekerd bent tegen de wettelijke aansprakelijkheid (WA autoverzekering). In dat geval vergoedt de verzekeraar de schade aan je auto niet.

Een toenemende schadelast raakt iedereen

Een stijgende schadelast door stormen, blikseminslag en hagel is een gezamenlijk probleem. We willen onze bezittingen beschermen door het afsluiten van een verzekering. Als verzekeraars de komende jaren meer moeten uitkeren, dan is het logisch dat bijvoorbeeld de opstalverzekering en de WA casco autoverzekering duurder worden. Daar heeft niemand baat bij, ook de verzekeraars niet.

Maakt de verandering van het klimaat het verzekeren onbetaalbaar?

Hogere schadelasten kunnen verschillende gevolgen hebben. Het verzekeren kan duurder worden, maar verzekeraars kunnen ook een groter deel van de schadelast bij de verzekerden neerleggen. Het eigen risico wordt bijvoorbeeld hoger. In het slechtste geval kunnen verzekeraars ook aangeven dat stormschade niet meer te verzekeren is, maar dat zal pas in het uiterste geval spelen.

Gelukkig kun je jouw huis en andere bezittingen nog steeds goed betaalbaar verzekeren tegen de financiële gevolgen van stormen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 31-07-2020. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens