Verwachting stijging van zorgpremies

Naar verwachting zullen de zorgpremies in 2024 omhoog gaan. Deze stijging komt onder andere door hogere zorgkosten. Echter maakt de Consumentenbond zich zorgen over de extra financiële last voor huishoudens.

Verwachting stijging van zorgpremies

In 2024 zullen de zorgpremies in Nederland naar schatting gemiddeld 5% omhoog gaan, wat betekent dat mensen ongeveer €60 extra per jaar gaan betalen. Deze stijging komt door hogere zorgkosten, zoals de lonen van zorgverleners en de prijs van geneesmiddelen. Ook vergrijzing en het toenemen van chronische ziektes dragen bij aan de kostenstijging.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de stijging noodzakelijk om de zorgkwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars proberen de kosten onder controle te houden door scherpere onderhandelingen en efficiënter te werken.

De Consumentenbond maakt zich zorgen over de extra financiële last voor huishoudens en roept op tot maatregelen om de zorg betaalbaar te houden. Ze roepen de overheid en zorgverzekeraars op om maatregelen te nemen zodat de zorg betaalbaar blijft.

De nieuwe premies worden op Prinsjesdag bekendgemaakt, waarna consumenten tot eind december kunnen overstappen.

Hoe kunnen huishoudens omgaan met de extra financiële last als gevolg van de verwachte stijging van de zorgpremies in 2024?