Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0485-531577 & 077-4678150
  • info@leefvrij.nu
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Coronacrisis - Vooral jongeren hebben het financieel zwaar

Met name jonge Nederlanders tot 35 jaar oud verloren hun baan door de coronacrisis. In maart lag het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering veel hoger.

Gedupeerde bedrijven krijgen overheidssteun om het hoofd boven water te houden, maar toch worden vooral werknemers met tijdelijke contracten ontslagen. Naar verhouding veel jonge werknemers werken met een tijdelijk contract, dus zijn zij het zwaarst getroffen door de crisis.

De stijging van uitkeringen aan 35-plussers is met 19 tot 32 procent gestegen.​

 

Veel meer bijstandsuitkeringen aangevraagd

Half maart zijn de beperkingen ingegaan die getroffen zijn om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat blijkt ook gelijk uit het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen. Het aantal is gestegen met 56 procent in vergelijking met de maand februari. In de maand april was de stijging nog groter, namelijk een stijging van 78 procent ten opzichte van februari. De stijging van uitkeringen aan 35-plussers is met 19 tot 32 procent gestegen. Dat heeft Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren van sociale diensten, bekend gemaakt.

Jonge Nederlanders hebben vaak geen recht op een WW-uitkering

Het verschil wordt deels veroorzaakt doordat jonge werknemers vaker geen recht hebben op een WW-uitkering. De rechten hierop moeten namelijk eerst worden opgebouwd. De jonge werknemers die wel rechten hebben, krijgen vaak maar voor een korte periode een WW-uitkering. Deze groep zal dus de komende maanden ook vaker een bijstandsuitkering aanvragen. Ook voor werknemers met een lang arbeidsverleden is de maximale duur van de WW-uitkering beperkt. Er bestaat nog maar recht op maximaal 2 jaar lang een WW-uitkering. Daarna bestaat er onder voorwaarden recht op een bijstandsuitkering.

Ook meer zelfstandigen met een bijstandsuitkering

Zelfstandigen hebben bij onvoldoende inkomen recht op een uitkering volgens het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). In januari ontvingen 3.600 zelfstandigen deze uitkering. Door de uitbraak van corona is er een nieuwe regeling geïntroduceerd, namelijk de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Eind maart waren er 14.000 zelfstandigen die een uitkering krijgen. Hierbij zijn zowel Bbz als Tozo meegerekend.

De gemeente kan hulp bieden bij financiële problemen

Door de coronacrisis kunnen gezinnen eerder in de financiële problemen terecht komen. De gemeente kan in dat geval hulp bieden. Ze kunnen mensen in contact brengen met  schuldhulpverleningsorganisaties binnen de gemeente. In eerste instantie wordt een uitweg gezocht samen met de schuldeisers. Er worden bijvoorbeeld betalingsregelingen getroffen. Door in een vroeg stadium al hulp in te schakelen, kunnen mensen met financiële zorgen voorkomen dat het volledig uit de hand loopt.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 01-07-2020. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens