Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0485-531577 & 077-4678150
  • info@leefvrij.nu
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Terugval in inkomen door corona? Recht op extra toeslagen?

Veel Nederlanders hebben te maken met een financiële strop door het coronavirus. De overheid komt met compensaties. Heb je ook recht op extra toeslagen?

Op de website van de Belastingdienst kun je berekenen hoeveel toeslagen je recht op hebt. Of je recht hebt en de hoogte van het bedrag is afhankelijk van je inkomen. Bij een terugval in inkomen kun je recht hebben op een hogere tegemoetkoming vanuit de overheid. Sinds maart zijn er maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voor veel sectoren heeft dit grote financiële gevolgen. Deze worden vanuit de overheid (deels) gecompenseerd. Vergeet niet om ook aanspraak te maken op extra toeslagen.

Welke toeslagen heb je recht op?

Je kunt recht hebben op in totaal vier toeslagen, namelijk:

  • Huurtoeslag – Voor huurders van een huis
  • Zorgtoeslag – Bestemd voor iedereen met een zorgverzekering waar ze premie voor verschuldigd zijn
  • Kinderopvangtoeslag – Voor ouders met kinderen die naar de kinderopvang gaan
  • Kindgebonden budget – Voor ouders met kinderen tot 18 jaar oud

Zo voorkom je financiële tegenvallers in 2021.​

Hoe bereken je de rechten?

Op de website van de Belastingdienst kun je relatief eenvoudig berekenen waar je recht op hebt. Een belangrijke afhankelijkheid is de hoogte van het inkomen. Als je het inkomen over het jaar 2020 nog niet weet, kun je een inschatting maken. Om te voorkomen dat je na de belastingaangifte over 2020 grote bedragen moet terugbetalen, kun je de hoogte van het inkomen voorzichtig inschatten. Schat het inkomen bij voorkeur iets te hoog in. Zo voorkom je financiële tegenvallers in 2021.

Je huidige toeslagen aanpassen

Door het opnieuw aanvragen van toeslagen, overschrijft jouw nieuwe verzoek de oude. Stel, door de coronacrisis heb je sinds maart een sterke daling van het inkomen. Door het opnieuw aanvragen van toeslagen, kun je recht krijgen op een grotere tegemoetkoming per maand. Je hoeft de Belastingdienst hier niet over te informeren. Het aanpassen gaat automatisch door het opnieuw indienen van een aangifte gericht op toeslagen.

Jouw rechten zijn ook afhankelijk van de ontwikkelingen de komende maanden

Niemand weet hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn van het coronavirus. Mocht blijken dat het inkomen de rest van 2020 hoger of lager uitvalt dan ingeschat, kun je weer een nieuwe aangifte doen. Ook dan overschrijft de nieuwe opgave de oude.

Het aanpassen van de toeslagen hoeft niet

Je bent niet verplicht om het recht op toeslagen aan te passen bij een stijging of een daling van het inkomen. Bij een daling van het inkomen kun je recht hebben op hogere toeslagen, maar de Belastingdienst kan dat ook met je verrekenen bij de aangifte over het jaar 2020.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 15-04-2020. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens