Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0485-531577 & 077-4678150
  • info@leefvrij.nu
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Kinderen betalen relatief veel belasting over een erfenis

In het erfrecht zit een vrijstelling voor erfbelasting voor de nabestaanden van de overledene, maar de kinderen betalen fors. Dit treft ook de overgebleven partner.

Bij overlijden gaan de bezittingen en de schulden naar de nabestaanden. Wie van jou erft kun je vastleggen in een testament. Heb je geen testament? Dan geldt het wettelijk erfrecht. In de wet staat dat jouw bezittingen na je overlijden naar je huwelijkspartner en je kinderen gaan. Ieder voor een gelijk deel. In 2020 heeft de partner een vrijstelling van 661.328 euro, maar de kinderen hebben maar een vrijstelling van 20.946 euro. Over het meerdere bedraagt de heffing 10 of zelfs 20 procent. Na overlijden is de belastingheffing vaak het probleem van de huwelijkspartner van de overledene. Hoe zit het?

Dit is wettelijk vastgelegd om te voorkomen dat de overgebleven partner moet afrekenen met de kinderen, terwijl het vermogen niet vrij besteedbaar is.​

 

De kinderen ontvangen hun erfdeel niet gelijk

Na overlijden gaat wettelijk het recht voor een deel over op de kinderen, maar ze krijgen het mogelijk pas uitgekeerd als ook de overgebleven partner/ouder is overleden. Dit is wettelijk vastgelegd om te voorkomen dat de overgebleven partner moet afrekenen met de kinderen, terwijl het vermogen niet vrij besteedbaar is. Het principe leggen we uit aan de hand van een voorbeeld.

Een vrouw overlijdt en laat vier kinderen en een man achter. De bezittingen worden geschat op 550.000 euro. Een eigen huis maakt hier een onderdeel van uit, maar op de woning zit nog een schuld van 50.000 euro. De partners waren gehuwd in gemeenschap van goederen, dus de helft van het vermogen valt in de nalatenschap van de vrouw en de andere helft is het vermogen van de man.

De nalatenschap bedraagt dus 500.000 euro/ 2 = 250.000 euro. De man en de vier kinderen hebben ieder recht op 250.000 / 5 = 50.000 euro. De man hoeft niet af te rekenen met de Belastingdienst, omdat het geërfde bedrag onder de vrijstelling blijft. Over de erfenis van de kinderen moeten ze wel afrekenen. Omdat de kinderen het bedrag niet echt krijgen, is het aan de overgebleven partner om af te rekenen met de Belastingdienst.

De erfbelasting bedraagt: 50.000 – 20.946 euro (vrijstelling) = 29.054 x 10% = 2.905 euro per kind, dus in totaal 11.620 euro.

De belastingheffing kan een probleem zijn

Vooral als de erfenis bestaat uit overwaarde in een huis, kan de belastingdruk zwaar zijn voor de achterblijvers. De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen hard gestegen, dus komt er ook een steeds grotere waarde om over af te rekenen. Dit financiële probleem kun je ondervangen door het afsluiten van een aanvullende overlijdensrisicoverzekering. Vaak wordt de financiële impact van een overlijden binnen een gezin namelijk onderschat. Dit kan de emotionele impact nog groter maken.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 03-04-2020. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens