Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0485-531577 & 077-4678150
  • info@leefvrij.nu
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Kunnen ouders kinderen onterven?

Je kunt in een testament vastleggen wat er met jouw bezittingen gaat gebeuren na jouw overlijden. Kinderen onterven kan, maar er blijven rechten bestaan.

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom ouders hun kinderen onterven. Theoretisch is het onterven mogelijk, maar de onterfde zoon of dochter kan na overlijden van de ouders toch aanspraak maken op de legitieme portie. Negen op de tien onterfde kinderen blijkt dit ook te doen. Wat zijn de regels en hoe kun je het erfdeel van één van de kinderen verkleinen?

De legitieme portie bedraagt de helft van het erfdeel zoals het vast is gelegd in het wettelijk erfrecht.​

 

Wat houdt de legitieme portie in?

De legitieme portie wordt ook wel het kindsdeel genoemd. Dit is een deel van de nalatenschap van de ouders waar de kinderen van de overledene in ieder geval recht op hebben. Dit deel van de erfenis is juridisch af te dwingen. De legitieme portie bedraagt de helft van het erfdeel zoals het vast is gelegd in het wettelijk erfrecht. Bijvoorbeeld een alleenstaande man overlijdt. Hij heeft vier kinderen en zijn vermogen bedraagt 100.000 euro. Volgens het wettelijk erfrecht hebben de kinderen ieder recht op 25.000 euro. Een onterfd kind kan dus in ieder geval 25.000 / 2 = 12.500 euro aan kindsdeel eisen.

Voorwaarden en beperkingen van het kindsdeel

Onterfde kinderen hebben vijf jaar de tijd om het kindsdeel op te eisen. Daarna vervalt het recht. Onterfde kinderen kunnen alleen de legitieme portie opeisen. Ze kunnen geen bezittingen claimen. Ze hebben alleen recht op een financiële vergoeding van de legitieme portie. Ze kunnen dus geen spullen uit de inboedel opeisen. Een onterfd kind wordt geen erfgenaam genoemd, maar een legataris. Hij of zij heeft ook geen inspraak bij het verdelen van de erfenis.

Een onterving hoeft niet bekend te zijn bij de onterfde kinderen

In een testament kun je laten regelen dat een kind alleen recht heeft op de legitieme portie. Dit hoeft vooraf niet aangekondigd te worden. Kinderen hebben geen recht op inzake in het testament van de ouders zolang de ouders nog leven.

Kinderen kunnen ook afstand doen van de erfenis

Afstand doen van de erfenis is ook een mogelijkheid. Dat kan verstandig zijn als er hoofdzakelijk schulden uit een nalatenschap worden verwacht. Maar er kan ook een emotionele reden achter zitten. De band met de ouder is bijvoorbeeld niet goed. Na overlijden kunnen kinderen de nalatenschap verwerpen. Dat gebeurt via de rechtbank. De verwerper legt in de rechtbank een schriftelijke verklaring af. Het kan ook via de notaris.

Verwachten de erfgenamen meer schulden dan bezittingen uit een nalatenschap? Ze kunnen de erfenis ook beneficiair aanvaarden. Dat wil zeggen dat de nabestaanden de erfenis alleen aanvaarden als de waarde van de bezittingen de schulden overtreft.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 11-03-2020. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.


Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens